permukaan; aliran air hujan di atas tanah sebelum masuk selokan

sisa; banyaknya air yang mengalir ke dalam suatu lembah atau daerah tertentu, dikurangi jumlah yang mengalir dari lembah atau daerah tertentu itu

timbul kembali; air yang telah disadap dari sebuah genangan atau sungai untuk keperluan irigasi yang meresap sampai ke permukaan air tanah dan akhirnya mencapai permukaan sungai atau genangan air lainnya

feldspar alkali

logam bumi alkalin

medium alkalin

taman semua musim

alel

alelokimia

alelomorf

alelopati

nilai alelopatik

lorong

menjajar; garisan; penjajaran

alitisasi

alokton

flora alokton

alogami

alogen

alometrik