Arti kata air borne pathogens

Yang dimaksud dengan air borne pathogens adalah patogen bawaan udara