Arti kata Bintil akar

Yang dimaksud dengan Bintil akar adalah bintil-bintil yang terdapat pada akar jenis-jenis tumbuhan tertentu, bintil ini dihuni oleh bakteri Rhizobium yang hidup bersimbiosis dengan tumbuhan inangnya dan berkemampuan meningkatkan nitrogen bebas dari udara sehingga banyak mengandung senyawa nitrogen yang kemudian dimanfaatkan oleh tanaman inang.