Arti kata border shrub

Yang dimaksud dengan border shrub adalah semak sempadan