Arti kata brace comb

Yang dimaksud dengan brace comb adalah sisir penyokong