Arti kata climatic control

Yang dimaksud dengan climatic control adalah pengendalian iklim