Arti kata climatic region

Yang dimaksud dengan climatic region adalah kawasan iklim