Arti kata deflocculation of particles: colloids

Yang dimaksud dengan deflocculation of particles: colloids adalah deflokulasi (partikel: koloid)