horizon O

efek oase

kamboja jepang

estetika objek

anaerob obligat

saprofit obligat

gulma obligat

pengamatan

sarang pengamatan

hama sesekali

fosfat terbungkus

epipedon okrik

plot bentuk ganjil

horizon Oe

luar musim

pertanaman luar musim

pupus liar

tipe menyimpang

tanam luar tapak

horizon Oi